Termomodernizacja budynku – kompleksowy poradnik

Dowiedz się, co to jest i dlaczego warto przeprowadzać termomodernizację!

Kilka ofert do porównania

Termomodernizacja budynku w 2024 to gorący temat. Z tego powodu przygotowaliśmy kompleksowy poradnik, w którym opisujemy czym jest termomodernizacja, co obejmuje, jak ją przeprowadzić. Przedstawiamy też rekomendacje w zakresie termomodernizacji. Zapraszamy serdecznie!

Spis treści

Co to jest termomodernizacja?

Termomodernizacja to szeroko pojęta modernizacja budynków mająca na celu zmniejszenie ich zapotrzebowania na energię, głównie poprzez poprawę efektywności cieplnej. 

Sposoby na ogrzewanie budynków ewoluowały na przestrzeni wieków od prostych metod, takich jak stosowanie słomy czy grubych murów kamienno-ceglanych, do zaawansowanych technologii i materiałów, jak wełna mineralna czy piana PUR, które zapewniają niebywale wysoką izolację termiczną i akustyczną. 

W praktyce termomodernizacja oznacza przeprowadzenie szeregu działań, takich jak docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na bardziej energooszczędne modele, modernizacja systemu ogrzewania czy poprawa izolacji dachu. 

Dlaczego termomodernizacja jest ważna?

Termomodernizacja budynków to wiele korzyści zarówno dla osób przebywających w budynku, lecz również dla samej planety – ekologiczne aspekty mniejszego zużycia energii, mają pod tym względem duże znaczenie. Poniżej prezentujemy szczegółowo, jakie korzyści gwarantuje prawidłowo wykonana termomodernizacja budynku:

 • oszczędność energii – poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków, termomodernizacja znacząco obniża zużycie energii potrzebnej do ogrzewania i chłodzenia, co przekłada się na niższe rachunki za energię.
 • komfort mieszkańców – poprawa izolacji termicznej budynku zwiększa komfort cieplny wewnątrz, eliminując przeciągi i zimne punkty, co sprawia, że mieszkanie staje się przyjemniejsze niezależnie od pory roku.
 • ochrona środowiska – redukcja zużycia energii to mniejsze zapotrzebowanie na paliwa kopalne i niższa emisja dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych substancji do atmosfery, co ma pozytywny wpływ na nasze środowisko.
 • wzrost wartości nieruchomości – budynki, które przeszły termomodernizację, są często bardziej atrakcyjne na rynku nieruchomości z powodu niższych kosztów eksploatacji i lepszego komfortu użytkowania, co może podnieść ich wartość.
 • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego – poprawa efektywności energetycznej zmniejsza zależność od zewnętrznych dostaw energii i paliw, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego budynku.
 • poprawa zdrowia i samopoczucia – eliminacja wilgoci i pleśni, często towarzyszących słabej izolacji, przyczynia się do lepszej jakości powietrza wewnątrz, co ma bezpośredni wpływ na zdrowie i samopoczucie mieszkańców.

Zrelaksuj się i daj wykonać pracę specjalistom!

Termomodernizacja wymaga doświadczonych specjalistów. Otrzymaj bezpłatne i niezobowiązujące oferty od firm związanych z termomodernizacją z Twojej okolicy!

Co obejmuje termomodernizacja?

Termomodernizacja to wiele różnych działań, które przyczyniają się do ograniczenia zużycia energii cieplnej w budynku. Co konkretnie?

 • ocieplenie ścian zewnętrznych – dodanie warstwy izolacyjnej na zewnątrz budynku lub w jego przestrzeniach międzyściennych w celu zmniejszenia strat ciepła.
 • izolacja dachu lub poddasza – aplikacja materiałów izolacyjnych na dachu lub pod podłogą na poddaszu, co zapobiega ucieczce ciepła przez górną część budynku.
 • izolacja piwnic – zastosowanie izolacji termicznej ścian i podłogi piwnic w celu ograniczenia strat ciepła przez dolne partie budynku i zapobiegania wilgoci.
 • izolacja stropów – montaż materiałów izolacyjnych pod stropami, szczególnie ważne w budynkach wielorodzinnych, dla zmniejszenia strat ciepła między kondygnacjami.
 • wymiana okien i drzwi na modele o lepszych parametrach izolacyjnych – instalacja okien i drzwi z podwójnym lub potrójnym szybieniem oraz lepszym uszczelnieniem.
 • modernizacja systemu ogrzewania – zastąpienie przestarzałych kotłów i systemów grzewczych nowoczesnymi, bardziej efektywnymi energetycznie rozwiązaniami, takimi jak pompy ciepła czy kotły kondensacyjne.
 • instalacja systemów wentylacji z rekuperacją ciepła – montaż systemów wentylacyjnych, które umożliwiają odzysk ciepła z wywiewanego powietrza. Znacząco zmniejszają potrzebę dogrzewania świeżego powietrza wprowadzanego do budynku.
 • zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) – instalacja paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych lub innych systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji ciepła lub prądu.
 • poprawa izolacji termicznej instalacji wodno-kanalizacyjnych i grzewczych – izolowanie rur w celu zapobiegania stratom ciepła i zwiększenia efektywności systemów grzewczych i ciepłej wody użytkowej.

Termomodernizacja pozwala na zmniejszenie kosztów ogrzewania nawet o 60%!

Zaufaj doświadczonym firmom z Twojej okolicy. Otrzymaj bezpłatne i niezobowiązujące oferty.

Zleć usługę

Diagnoza stanu budynku

Jednym z głównych zagrożeń dla efektywności energetycznej budynku są mostki cieplne - obszary o zwiększonym przewodnictwie ciepła, przez które dochodzi do niekontrolowanej ucieczki ciepła. Wykrycie mostków cieplnych jest możliwe dzięki starannej analizie przyczyn ich powstawania, które mogą być zróżnicowane. 

Pojawienie się mostków wynika z błędów projektowych, uszkodzenia materiału izolacyjnego, nieodpowiedniej geometrii przegród budowlanych, wadliwie wykonanej izolacji cieplnej, czy nawet niewłaściwej izolacji wodnej co prowadzi do zawilgocenia ścian.

Mostki te mogą być liniowe, np. wokół okien i drzwi, lub punktowe, związane z użyciem materiałów o odmiennych właściwościach termicznych.

W celu znalezienia mostków cieplnych, niezbędne jest zastosowanie nowoczesnych technik diagnostycznych, takich jak termowizja. Termografia budynku umożliwia wizualizację miejsc o zróżnicowanej temperaturze na powierzchniach zewnętrznych, co wskazuje na problemy z izolacją i pozwala na precyzyjne zlokalizowanie mostków cieplnych.

Planowanie termomodernizacji

Po dokładnej diagnozie stanu budynku należy przejść do starannego zaplanowania prac związanych z termomodernizacją. To etap, na którym wykorzystuje się zebrane informacje do ustalenia priorytetów, wyboru metod termomodernizacji i materiałów izolacyjnych, a także określenia zakresu prac.

Pierwszym krokiem w procesie planowania jest więc ustalenie priorytetów i celów termomodernizacji. W oparciu o diagnozę można określić, które elementy budynku wymagają najpilniejszych działań – czy jest to izolacja dachu, wymiana okien, czy może modernizacja systemu grzewczego. Ważne jest, aby cele te były realistyczne i dopasowane do budżetu przeznaczonego na modernizację.

Następnie, kluczowe jest wybranie odpowiednich materiałów i technologii. Nowoczesne materiały izolacyjne oferują wysoką efektywność przy stosunkowo niskim koszcie i małej grubości warstwy, co jest szczególnie istotne w przypadku modernizacji starszych budynków. Ważne jest również zastosowanie rozwiązań ograniczających mostki cieplne, o których mowa była powyżej.

W ramach planowania termomodernizacji kluczowym elementem jest stworzenie szczegółowego harmonogramu prac. Umożliwia on nie tylko efektywne zarządzanie czasem realizacji poszczególnych etapów projektu, ale również pozwala na optymalne skoordynowanie pracy różnych ekip wykonawczych.

Ustalenie precyzyjnego harmonogramu jest istotne, ponieważ prace termomodernizacyjne często zależą od warunków pogodowych – na przykład izolacja zewnętrzna budynku powinna być wykonywana w okresie bezdeszczowym, aby uniknąć zawilgocenia materiałów. Harmonogram pozwala również na zaplanowanie zakupu i dostawy materiałów tak, aby były one dostępne w momencie, gdy będą potrzebne, co jest kluczowe dla uniknięcia opóźnień.

Wykrywanie mostków cieplnych to jeden z najważniejszych etapów termomodernizacji.

Aspekty prawne i formalności

W przypadku budynków jednorodzinnych większość robót termomodernizacyjnych, takich jak docieplenie, nie wymaga pozwolenia na budowę,

Dla budynków wyższych niż 12 metrów, a także tych o charakterze wielorodzinnym lub zbiorowym, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Dodatkowe wymagania mogą dotyczyć również budynków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na obszarach chronionych konserwatorsko, gdzie każda ingerencja wymaga zezwolenia od wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Realizacja

Przestrzeganie ustalonego harmonogramu jest kluczowe dla zapewnienia płynnego przebiegu prac, jednak nieprzewidziane okoliczności, takie jak zmiany pogodowe czy logistyczne, mogą wymagać elastycznego podejścia i dostosowań. 

Koordynacja różnych ekip wykonawczych jest niezbędna, aby uniknąć opóźnień i zapewnić wysoką jakość wykonanych prac. Regularna kontrola postępu prac, zarówno przez kierownika budowy, jak i inwestora, umożliwia na bieżąco rozwiązywanie ewentualnych problemów i zapewnia, że realizacja projektu odpowiada pierwotnym założeniom.

Eksploatacja budynku po termomodernizacji

Zakończenie prac termomodernizacyjnych to dopiero początek drogi do pełnego wykorzystania potencjału oszczędności energetycznych. Właściwa eksploatacja i bieżące monitorowanie zużycia energii są kluczowe dla utrzymania zredukowanych kosztów operacyjnych i zapewnienia komfortu użytkownikom.

Regularne przeglądy instalacji technicznych, takich jak systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, pomagają w utrzymaniu ich efektywności oraz wydłużeniu żywotności. Monitoring zużycia energii, za pomocą nowoczesnych systemów zarządzania budynkiem (BMS), pozwala natomiast na szybką reakcję na wszelkie nieprawidłowości i optymalizację ustawień dla dalszych oszczędności. Dodatkowo, edukacja użytkowników budynku na temat właściwych praktyk eksploatacyjnych może znacznie przyczynić się do dalszego zmniejszenia zużycia energii.

Wymiana urządzeń na bardziej energooszczędne to ważny krok w stronę ekologii!

Rekomendacje w kwestii termomodernizacji

Realizacja termomodernizacji budynku jest przedsięwzięciem, które wymaga znaczących nakładów finansowych. Aby maksymalnie wykorzystać potencjał oszczędności energetycznych i finansowych, warto podjąć się kompleksowej modernizacji w jednym czasie. Taki sposób działania pozwala na obniżenie łącznych kosztów inwestycji, dzięki lepszemu wykorzystaniu zasobów i ograniczeniu powtórek niektórych etapów prac.

Kluczowe jest dokładne zaplanowanie całego przedsięwzięcia, aby uniknąć niespodzianek i nieprzewidzianych wydatków. Precyzyjne określenie zakresu prac, potrzebnych materiałów oraz harmonogramu pozwoli na płynne przejście przez wszystkie etapy modernizacji. Przy tym, każdy element projektu termomodernizacyjnego, od wymiany systemu grzewczego po izolację ścian, powinien być przemyślany, by zapewnić jak najlepsze efekty.

Warto również rozważyć skorzystanie z dostępnych programów wsparcia, takich jak Czyste Powietrze, które oferują dotacje na termomodernizacje, jednak musisz spełnić pewne kryteria dochodowe, jak również wymienić stare nieekologiczne źródło ciepła np. na pompę ciepła. Dzięki dotacji Czyste Powietrze możliwe jest znaczne obniżenie kosztów inwestycji, nawet o 90%!

Na każdym etapie termomodernizacji niezwykle ważny jest wybór doświadczonych i profesjonalnych firm wykonawczych. Współpraca z zaufanymi specjalistami gwarantuje, że prace będą realizowane zgodnie z najwyższymi standardami, co ma bezpośredni wpływ na trwałość i efektywność przeprowadzonych działań. Profesjonalizm wykonawców to pewność, że inwestycja będzie służyła przez długie lata, przynosząc oczekiwane oszczędności i zwiększając komfort użytkowania budynku.

Zrelaksuj się i daj wykonać pracę specjalistom!

Termomodernizacja wymaga doświadczonych specjalistów. Otrzymaj bezpłatne i niezobowiązujące oferty od firm związanych z termomodernizacją z Twojej okolicy!

Adam Skrzyński
Adam Skrzyński

Pasjonat branży HVAC. Poszukiwacz maksymalnej wydajności, niezawodności i ekologii w rozwiązaniach grzewczych i chłodniczych.