Polityka prywatności

Polityka prywatności portalu domnio.pl

Kilka ofert do porównania

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z portalu: https://domnio.pl/ („Portal”).

1.2 Dane osobowe to wszystkie informacje, które pozwalają na identyfikację uczestników, w tym np. imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail itp. („Dane Osobowe”).

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW?

2.1 Administratorem Danych Osobowych użytkowników Portalu jest Armada Media PLC, z siedzibą w 12 Mons. A. Bonnici, Swatar MSD2257, Malta („Armada“).

2.2 Armanda przetwarza Dane Osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, w tym przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 („RODO”).

3. JAKIE DANE PRZETWARZAMY, W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE?

3.1 W przypadku informacyjnego korzystania z Portalu, tj. gdy użytkownik nie rejestruje się na Portalu, ani nie wysyła do nas zapytań, gromadzone są tylko dane przesyłane przez przeglądarkę na nasz serwer w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych, które nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami Portalu.

3.2 Portal przetwarza następujące technicznie dane (we wskazanych celach i podstawach):

Rodzaje danych
Cel przetwarzania
Podstawa prawna
adres IP, czas nadejścia zapytania, czas odpowiedzi, nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, ilość przesyłanych danych, strona internetowa, z której pochodzi żądanie, informacje o przeglądarce I systemie operacyjnym użytkownika, język i wersja oprogramowania przeglądarki użytkownikaadministrowanie Portalem, zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług na Portaluprawnie uzasadniony interes realizowany przez nas, jako administratora Danych Osobowych, polegający na konieczności umożliwienia Państwu dostępu do zawartości strony oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa

3.3 W związku ze świadczeniem usługi polegającej na skojarzeniu potrzeb klientów z odpowiednimi przedsiębiorstwami świadczącymi usługi instalacyjne i serwisowe, przetwarzamy następujące Dane Osobowe użytkowników (we wskazanych celach i podstawach):

RODZAJE DANYCH
CELE PRZETWARZANIA
PODSTAWA PRAWNA
hasło imię i nazwisko adres pocztowy adres e-mail numer telefonu numer rachunku bankowego dodatkowe informacje udzielone w formularzach dotyczących konkretnych usług,przyjmowanie zamówień na darmową wycenę usług, rejestracja i prowadzenie konta użytkownika na Portalu, świadczenie przez nas usług związanych z celami wskazanymi powyżej wysyłanie informacji o charakterze nie-marketingowym, np. informacji o zmianach wprowadzonych do Regulaminu lub Polityki Prywatnościzgoda na przetwarzanie Danych Osobowych przez Amadę oraz ich udostępnienie partnerom biznesowym, w tym przedsiebiorstwom świadczącym usugi instaacyjne i serwisowe, spełnienie obowiązków prawnych i regulacyjnych
imię i nazwisko, adres e-mailwysyłanie do Państwa drogą elektroniczną informacji o charakterze marketingowym (w tym naszego newslettera) dotyczących usług naszych i naszych partnerów, w przypadku, gdy użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie takich informacjizgoda użytkownika (jeśli została udzielona)
imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowywysyłanie informacji o charakterze marketingowym w formie tradycyjnej (papierowej) dotyczących naszych usług oraz naszych partnerówuzasadniony interes Armada oraz uzasadniony interes naszych partnerów (interesem tym jest marketing bezpośredni)

4. Komu udostępniamy państwa dane osobowe?

4.1 Państwa Dane Osobowe mogą być udostępniane, w szczególności:

4.1.1 Przedsiębiorstwom świadczącym usługi instalacyjne i serwisowe (po uzyskaniu zgody użytkownika na udostępnienie danych inwestorom), w tym m.in. instalatorom znajdującym się w ogólnodostępnej bazie –którym udostępniane mogą być Dane Osobowe klientów;

4.1.2 Klientom (leadom) składającym zamówienie/zapytanie przez Portal – którym udostępniane mogą być Dane Osobowe Inwestorów mogących świadczyć im usługę;

4.1.3 Spółkom z Grupy Armada – dla celów sprawozdawczych oraz innych celów administracyjnych, w tym budżetowych i wewnętrznego zarządzania;

4.1.4 Organom państwowym (sądom) – o ile Armada zostanie do tego zobowiązana stosownymi przepisami prawa.

5. Czy ARMADA przekazuje dane osobowe poza europejski obszar gospodarczy (EOG)?

5.1 Nie, Armada nie przekazuje Państwa Danych Osobowych do osób trzecich 

6. Jak długo przechowujemy dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW?

6.1 Naszą polityką jest przechowywanie Danych Osobowych tak długo jak wymaga tego konkretny cel lub cele, dla których dane zostały zebrane. Jednakże, możemy być zobowiązani do przechowywania niektórych Danych Osobowych przez dłuższy czas, biorąc pod uwagę czynniki obejmujące:

(a) obowiązek prawny (obowiązki prawne) wynikający z obowiązującego prawa do przechowywania danych przez pewien czas (np. zastosowanie się do wymogów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości);

(b) ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń (np. na potrzeby ewentualnego sporu).

6.2 Ze względu na przepisy handlowe i podatkowe, jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych adresowych, płatności i zamówień przez okres dziesięciu lat.

6.3 Kontynuując przetwarzanie Państwa Danych Osobowych zapewnimy, aby były one traktowane zgodnie z Polityką Prywatności. Po ustaniu dopuszczalnego okresu przechowywania Państwa Danych Osobowych, bezpiecznie usuniemy lub zanonimizujemy je.

7. Czy podanie danych osobowych JEST OBOWIĄZKOWE?

7.1 Wszystkie informacje wprowadzane do formularzy przez użytkowników, wprowadzane są w pełni dobrowolnie, ale równocześnie niezbędne do świadczenia przez nas wskazanych wyżej usług.

7.2 Dodatkowo, udostępnienie Danych Osobowych klientów - instalatorom, oraz udostępnienie Danych Osobowych Instalatorów – klientom następuje na podstawie zgody wyrażonej przez Państwa w stosownej i wymaganej prawem formie.

8. Jakie mają państwo prawa dotyczące danych osobowych?

8.1 Mają Państwo następujące prawa dotyczące Państwa danych osobowych: 

Prawo
Co ono oznacza?
Prawo do bycia poinformowanym Mają Państwo prawo do otrzymania jasnych, przejrzystych i zrozumiałych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Dane Osobowe i jakie przysługują Państwu prawa. Z tego powodu dostarczamy niniejszą Politykę Prywatności.
Prawo dostępu Mają Państwo prawo dostępu do Państwa danych osobowych, które przetwarzamy i niektórych innych informacji (podobnych do tych, które przedstawiamy w Polityce Prywatności).Chcemy, aby byli Państwo świadomi i mogli sprawdzić, czy wykorzystujemy Dane Osobowe zgodnie z prawem.
Prawo do sprostowania Mają Państwo prawo do sprostowania swoich Danych Osobowych, jeżeli są niepoprawne lub niekompletne.
Prawo do usunięcia Znane również, jako “prawo do bycia zapomnianym”, daje możliwość żądania zniszczenia lub usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli nie ma uzasadnionych podstaw do wykorzystywania tych danych.
Prawo do ograniczenia przetwarzania Mają Państwo prawo do ograniczenia dalszego wykorzystywania Państwa danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, nadal możemy przechowywać Państwa dane osobowe, ale nie możemy ich dalej wykorzystywać. Prowadzimy listy osób, które zażądały zablokowania dalszego przetwarzania danych, aby mieć pewność, że ich żądanie będzie w przyszłości spełnione.
Prawo do przenoszenia Mają Państwo prawo do uzyskania i ponownego wykorzystania Państwa danych osobowych dla własnych celów w ramach innych usług, jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany.
Prawo do sprzeciwu Mają Państwo prawo do sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie naszych uzasadnionych interesów.
Prawo do wycofania zgody W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody – mają Państwo prawo do wycofania zgody w sposób równie łatwy w jaki została udzielona, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
Prawo do wniesienia skargi Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważają Państwo, że Armada narusza Państwa prawa dotyczące danych osobowych.

9. Jak skontaktować się z ARMADĄ?

9.1 We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, możecie się Państwo skontaktować z nami poprzez kontakt@domnio.pl najlepiej z dopiskiem „RODO”, „ Przetwarzanie danych przez Portal https://domnio.pl/

10. Polityka Cookies Portalu

10.1 Polityka Cookies Portalu dostępna jest na stronie "Polityka Cookies" znajdującej się w stopce.