Nowy dom NZEB i fotowoltaika idą ręka w rękę

Z dniem 1 stycznia 2021 roku zmieniły się zasady budownictwa mieszkaniowego. Fotowoltaika pomoże Ci osiągnąć standard NZEB.

Kilka ofert do porównania

Z dniem 1 stycznia 2021 roku zmieniły się zasady budownictwa mieszkaniowego. Wprowadzony został międzynarodowy standard NZEB, który nakazuje, by wszystkie nowo wybudowane domy od tego roku były budynkami niemal o zerowym zużyciu energii.

Spis treści

Stąd też przy planowaniu inwestycji warto, byś zainteresował się instalacją fotowoltaiczną dla samodzielnego produkowania energii.

Pełen spokój

Nowy dom zasługuje na porządnie zrobioną fotowoltaikę. Chętnie polecimy Ci kilku dobrych instalatorów z okolicy, tak byś dokonał najlepszego wyboru. Bez zobowiązań.

Dyrektywa UE o ograniczaniu energochłonności w gospodarce

Unia Europejska zobowiązała kraje członkowskie do zmiany krajowych norm i dokumentów prawnych dla przeprowadzenia transformacji energochłonnych sektorów. Stopniowo wprowadzano coraz to bardziej wyśrubowane standardy dla obiektów, w tym również dla domów jednorodzinnych. Obecnie od 2021 roku obowiązuje standard NZEB – dotyczący budynków o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię. Wszystkie nowoprojektowane i termomodernizowane budynki muszą odpowiadać wytycznym WT 2021.

Norma WT 2021 odnosi się do trzech różnych obszarów:

  • współczynnika przewodności cieplnej elementów konstrukcji budynku,
  • zapotrzebowania na energię ze źródeł nieodnawialnych dla budynku,
  • upowszechniania ekologicznej energii ze źródeł odnawialnych. 

Zaostrzono wymagania dotyczące przewodności cieplnej ścian zewnętrznych, dachów, podłóg, okien i drzwi balkonowych czy okien połaciowych. Ściany zewnętrzne do grudnia 2020 roku miały charakteryzować się wskaźnikiem na poziomie 0,23 W/m2 x K, a obecnie to 0,20 W/m2 x K. Aby osiągnąć taką przewodność cieplną ścian zewnętrznych trzeba inwestować w materiały budowlane, takie jak bloczki silikatowe czy beton komórkowy.

W Polsce obiekty budowlane, mieszkaniowe, muszą charakteryzować się dziś odpowiednio niskim wskaźnikiem nieodnawialnej energii pierwotnej EP. Od stycznia 2021 roku wskaźnik ten nie powinien przekraczać 70 kWh/(m2 x rok) w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych i 65 kWh/(m2 x rok) dla obiektów wielorodzinnych. Jednocześnie maksymalne zużycie energii pierwotnej powinno wynosić 60-75 kWh/(m2 x rok).

By móc spełnić takie wymagania odnośnie do wskaźnika EP, należy stosować w budynkach mieszkalnych systemy pozwalające produkować z odnawialnych źródeł energii na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dlatego nowobudowane domy powinny być wznoszone z wykorzystaniem nowoczesnych instalacji OZE, np. instalacji solarnych, by budynek był w stanie część energii wytworzyć samodzielnie.

Budowa domu NZEB

Przy wznoszeniu domu jednorodzinnego, który będzie odpowiadał wymaganiom norm WT 2021, można zaplanować instalację solarną. Wówczas masz realną możliwość na wzniesienie budynku o niemal zerowym zużyciu energii czy też obiektu o niskim jej wykorzystaniu, który będzie tańszy w utrzymaniu od domów standardowych, jak i mniej szkodliwy dla środowiska naturalnego. Pomimo konieczności poniesienia wyższych kosztów na inwestycje ograniczające zużycie energii nieodnawialnej, w praktyce jego eksploatacja będzie tańsza, więc wydatki te zwrócą się w dosyć krótkim czasie.

Dobrym pomysłem jest wykorzystanie kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, ale i paneli fotowoltaicznych zdolnych wyprodukować prąd z promieniowania słonecznego. Po zamianie prądu stałego w inwerterze instalacji PV na prąd zmienny, może być on przekierowany na zasilanie urządzeń domowych, wraz z pompą ciepła, która zapewni ogrzewanie całego domu energią odnawialną – z powietrza, wody lub gruntu. Połączenie instalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła jest dobrym pomysłem, ponieważ taka pompa będzie wówczas produkować ciepło do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych bez wykorzystania energii konwencjonalnej. Szacuje się bowiem, że fotowoltaika na dachu twojego domu może wyprodukować prąd, który zasili tę pompę. Owa pompa produkuje około 2-3 kWh ciepła na każde 1 kWh prądu, który można pobierać z instalacji fotowoltaicznej.

Instalacje te pozwolą na stworzenie przydomowej, prywatnej elektrowni słonecznej. W naszym kraju typowe panele PV o mocy 1 kW są w stanie wytworzyć około 1000 kWh mocy. Jeśli więc zainstalujesz mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy około 6 kWp, to po przeliczeniu uzyskasz jakieś 6000 kWh prądu na rok. Niewykorzystany prąd zostanie przesłany do sieci energetycznej i będziesz mógł go pobrać z powrotem dzięki preferencyjnym umowom prosumenckim.

Gotowy na fotowoltaikę?

Inwestując w fotowoltaikę oszczędzasz pieniądze, zwiększasz wartość nieruchomości, ułatwiasz sobie osiągnięcie standardu NZEB i na dodatek jesteś eko!

Krzysztof Pomocny
Krzysztof Pomocny

Etatowy redaktor flagowych portali o tematyce budowlanej i okołobudowlanej. Pasjonat nowych technologii. Miłośnik efektywnych rozwiązań przyjaznych społecznie i ekologicznie.