Mój Prąd 5.0 - poznaj dotację na OZE!

Mój Prąd 5.0 to dodatkowe korzyści do beneficjentów. Katalog produktów został rozszerzony o nowe rozwiązania. Nie czekaj!

Kilka ofert do porównania

Zakończenie programu Mój Prąd 5.0

Uwaga! Nabór wniokóww do programu Mój Prąd zakończył się w dniu 14 grudnia 2023 roku. Artykuł ma więc charakter informacyjny - NFOŚWiG podało jednak, że pracuje nad szóstą odsłoną programu Mój Prąd, a charakter dotacji nie powinien ulec zmianie.

Mój Prąd to prawdopodobnie najpopularniejszyprogram, który ma na celu wsparcie finansowe inwestycji w „zielone” źródłaenergii. W 2023 została uruchomiona piąta edycja programu Mój Prąd – w którejnastąpiło wiele ciekawych zmian.

W poniższym poradniku opisujemy wszystkieważne zagadnienia związane z dotacją Mój Prąd 5.0 w 2023 roku. Zaczniemy niecood historii tego programu, ciekawostek, po czym przejdziemy do konkretów – ktomoże zostać beneficjentem, ile można uzyskać pieniędzy i na co je przeznaczyć.Podpowiemy także jak złożyć wniosek. Zapraszamy!

Spis treści

Czym jest program Mój Prąd 5.0?

Program Mój Prąd został uruchomiony w 2019roku, w 2023 roku została przedstawiona już piąta odsłona tej dotacji, którawprowadza wiele zmian – a mianowicie umieszczenie pomp ciepła i kolektorówsłonecznych na liście kosztów kwalifikowanych. Natomiast już w czwartek edycjizostały wprowadzone na tę samą listę – magazyny energii, magazyny ciepła isystemy zarządzania energią. Początkowo jednak Mój Prąd wspierał tylkomikroinstalacje fotowoltaiczne.

Jednakże, tak jak wspomnieliśmy, w ostatnimczasie zmiany w programie Mój Prąd są naprawdę pokaźne. Stąd też ogromnezainteresowanie dotacją – budżet piątej odsłony programu został bowiemwyczerpany już w ciągu miesiąca od jego uruchomienia. Właśnie dlatego został onzwiększony o kolejne 400 mln złotych. Największe zainteresowanie budząoczywiście pompy ciepła.

Początkowo, Mój Prąd 5.0 miał być ostatniąwersją tej dotacji i po wyczerpaniu środków miała ona „zakończyć swojąhistorię”. Jednakże 3 lipca 2023 roku minister Anna Moskwa oficjalniepoinformowała o pracach nad 6.0 odsłoną „Mojego Prądu”! Spiesz się! Nabór wniosków trwa do końca 2023roku lub do wyczerpania puli środków – jednak w związku z dużymzainteresowaniem są one stale zwiększane.

Na co można przeznaczyć środki z programu Mój Prąd 5.0?

Największą kwotę dotacji, jaką możemy uzyskaćw ramach programu Mój Prąd 5.0, jest 58 000 zł. Jednak maksymalnie jest to50% wszystkich kosztów kwalifikowanych. To ile otrzymasz pieniędzy, zależy odtego, jakie dokładnie urządzenia będą zakupione. Poniżej prezentujemy więctabelkę z kosztami kwalifikowanymi z maksymalna kwotą, jaką możemy na nieuzyskać.

Dla kogo program Mój Prąd 5.0 w 2023 roku?

Zasadniczo, najważniejszym wymogiem dozakwalifikowania się do programu Mój Prąd jest rozliczanie się na nowychzasadach net-bilingu, który zastąpił net-metering dnia 1 kwietnia 2022 roku.Jeżeli więc instalacje powstały po tej dacie – możemy przystąpić dodofinansowania Mój Prąd, o ile nie skorzystaliśmy z dotacji w poprzednichedycjach lub skorzystaliśmy, ale tym razem dokupujemy urządzenia zwiększająceautokonsumpcję – na które wcześniej nie otrzymaliśmy dotacji.

Jeżeli natomiast rozliczasz się na zasadachnet-meteringu, to wciąż możesz przystąpić do programu Mój Prąd, jeśli Twojainstalacja powstała po 1 lutym 2020 roku i przejdziesz na net-biling.

Pamiętaj też, że dofinansowanie udzielane jestna jeden Punkt Poboru Energii (PPE) – co oznacza, że można wziąć dotację MójPrąd na nieograniczoną ilość budynków mieszkalnych, których jesteśmywłaścicielami – nic też nie stoi na przeszkodzie, aby później je wynajmować!

Niestety występują okoliczności, któredyskwalifikują Cię z tej formy dofinansowania. Poniżej wymieniamy wszystkie tesytuacje:

  • Nie otrzymasz dotacji z programu Mój Prąd, jeśliwcześniej udało Ci się uzyskać dofinansowanie na inwestycje z innej dotacji wramach środków publicznych
  • Dofinansowanie z programu Mój Prąd nie przysługuje rolnikom, którzy korzystają z rolnej ulgi podatkowej
  • Nie uzyskasz środków z programu Mój Prąd, jeśli Twój dach jest pokryty azbestem
  • Nie otrzymasz też dofinansowania z programu Mój Prąd, jeśli nie jesteś formalnie właścicielem mikroinstalacji fotowoltaicznej – leasing wyklucza więc tę możliwość. Wciąż jednak możesz sfinansować instalację fotowoltaiczną z tradycyjnego kredytu

Składanie wniosku o dołączenie do programu Mój Prąd 5.0

Wniosek o przystąpienie do programu Mój Prąd 5.0 możnazłożyć wyłącznie droga elektroniczną – czyli przez Internet. Należy w tym celuzalogować się do Generatora Wniosków o Dofinansowanie, gdzie powinniśmy przejśćprzez wszystkie kroki, na których m.in. składamy oświadczenie o niekaralnościczy przedstawiamy koszty kwalifikowane i oczywiście swoje dane.

Do złożenia wniosku będzie także potrzebny dokumentoświadczający, że rozliczasz się na zasadach net-billingu, który został wydanyprzez OSD. Należy także załączyć protokół odbioru prac lub oświadczenie, żesamodzielnie wykonaliśmy instalacje i posiadamy do tego uprawnienia.

Należy też oczywiście pamiętać o wszelkich fakturach iparagonach, które są związane z przedsięwzięciem podlegającym finansowaniu zdotacji Mój Prąd 5.0. W przypadku pomp ciepła będą także wymagane etykietyenergetyczne (klasa energetyczna A++ finansowana jest w większym stopniu).

Wypłata środków z programu Mój Prąd następuje w terminie odtrzech miesięcy do nawet 300 dni roboczych. Pamiętajmy, że zainteresowanie jestogromne, dlatego w większości przypadków niestety musimy poczekać.

Czy mogę wziąć inną dotację wraz z dotacją Mój Prąd?

Niestety nie istnieje możliwość jednoczesnego otrzymaniaśrodków z programu Mój Prąd i innej dotacji np. Czyste Powietrze. Warto jednakpamiętać o uldze termomodernizacyjnej, którą z kolei możemy połączyć z dotacjąMój Prąd, jednakże nie w pełnej kwocie.

Od podstawy opodatkowania w PIT możemy odliczyć bowiem tylkokoszty, które zostały przez nas rzeczywiście poniesione (można wziąć jednakkredyt na swoje koszty, co jest często spotykanym rozwiązaniem).

Obowiązki i wymogi związane z programem Mój Prąd 5.0

W pierwszej kolejności najważniejsza informacja pod kątemmikroinstalacji fotowoltaicznej dofinansowywanej z programu Mój Prąd – jej mocmusi mieścić się w przedziale od 2 do 10 kWp, natomiast ilość energiiwytworzonej za jej pomocą, a następnie wprowadzonej do sieci, nie powinnaprzekroczyć 120% energii elektrycznej pobranej z sieci.

Należy także pamiętać o konieczności umieszczenia tabliczkiinformacyjnej w miejscu inwestycji i w widocznym miejscu. Należy ją tam„utrzymać” w okresie 5 lat.

Dawid Kaczmarczyk
Dawid Kaczmarczyk

Z wykształcenia technik mechatronik, z zawodu dziennikarz i copywriter, zainteresowany między innymi fotowoltaiką i językiem chińskim.